مشاورمود

ازدواج سفید- مشاورمود

صفر تا صد ازدواج سفید

ازدواج سفید نوعی ازدواج فرمالیته و توافقی است که بین طرفین انجام می‌شود. این ازدواج در هر فرهنگی می‌تواند تفسیر و معنای مختلفی داشته باشد.

توضیحات بیشتر »